Prešovský súd vydá mesačne 12 trestov povinnej práce

Vytlačiť

PREŠOV 1. októbra (WEBNOVINY) – Okresný súd v Prešove za prvých sedem mesiacov tohto roka vyniesol rozsudok v podobe alternatívneho trestu povinnej práce v 89 prípadoch.

Za vlaňajší celý rok tak rozhodol 149-krát. Mesačne tak padne okolo 12 takýchto trestov.

Hovorca prešovských súdov Michal Drimák pre tlačovú agentúru SITA uviedol ako príklad obžalovaného 26-ročného muža, ktorému za prečin porušovania domovej slobody a prečin nebezpečného vyhrážania súd uložil úhrnný trest povinnej práce vo výmere 150 hodín.


Robia najmä v mieste bydliska

Ak súd vynesie takýto rozsudok, výkon trestu zabezpečuje probačný a mediačný úradník. Ten vytýči termín probačného stretnutia s odsúdeným, prerokuje s ním podmienky trestu a zabezpečí poskytovateľa na výkon trestu. Často je to mesto alebo obec, kde má odsúdený trvalé bydlisko. Súd s poskytovateľom práce podpíše dohodu o vykonaní trestu povinnej práce a môže poslať kontrolu, či si odsúdený riadne vykonáva uložený trest.

Drimák uviedol, že dochádza aj k prípadom, že odsúdený trest povinnej práce svojvoľne prestane vykonávať. V takomto prípade dochádza k premene trestu na trest nepodmienečný. Stalo sa tak aj v prípade odsúdeného, ktorému súd uložil 80 hodín povinnej práce pre prečin krádeže v štádiu pokusu.

V mieste svojho bydliska mal odsúdený tento čas odpracovať v prospech obce. V popise jeho pracovnej náplne boli verejnoprospešné činnosti v obci, čistenie obrubníkov a rigolov, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov, likvidácia divokých skládok a pomocné práce pri zveľaďovaní obce. Keďže odsúdený trest svojvoľne neodpracoval, napokon dostal 40 dní nepodmienečného trestu odňatia slobody.