práve ste tu : doma Ostatné Nadácia Orange ocenila neziskovky a rozdala 51-tisíc eur

Nadácia Orange ocenila neziskovky a rozdala 51-tisíc eur

Napísať e-mail Vytlačiť PDF

Zľava: Patrik Herman, Adriana Kmotríková, Anna Ghannamová, Bibiana Ondrejková, správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová, Katarína Brychtová a Zuzana VačkováFoto: OrangeZľava: MUDr. Mária Jasenková, n.o. Plamienok, Tatiana Piovarčiová, Asociácia Susan Kovalikovej, Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange a Světluše Rajnincová, KC Aktivity Foto: OrangeBRATISLAVA 20. apríla (WEBNOVINY) – Nadácia Orange už po tretíkrát odmenila neziskové organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci v oblastiach spoločnosti, kde je to potrebné.

Nezávislé hodnotiace komisie rozhodli o laureátoch nasledovne: v oblasti vzdelávania sa stala držiteľom ocenenia Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, v kategórii regionálneho a komunitného rozvoja cenu získalo Kultúrne centrum Aktivity a v oblasti podpory sociálnej inklúzie sa laureátom stala Nezisková organizácia Plamienok.

Všetci traja zástupcovia tretieho sektora získali okrem prestížnej Ceny Nadácie Orange aj finančnú podporu pre svoju ďalšiu prácu vo výške 10 000 EUR. Nadácia Orange ocenila aj prácu ďalších dvoch organizácií v každej z kategórií.

Zástupcovia tretieho sektora sa stretli na slávnostnom gala večere v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave, aby spoločne podporili myšlienku dlhodobej pomoci druhým. Cena Nadácie Orange je ocenenie, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku.

Jeho cieľom je prispievať k systematickému rozvoju filantropie a charity na Slovensku v troch hlavných oblastiach podpory – sociálnej inklúzii, vzdelávaní a regionálnom a komunitnom rozvoji.

„Ľudia z neziskových organizácií si zaslúžia, aby sa o nich ostatní dozvedeli. Som veľmi hrdá na to, že k tomu môžeme pomôcť aj my prostredníctvom nášho ocenenia,“ povedala po odovzdávaní správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Tretí ročník Ceny Nadácie Orange bol zároveň aj rekordným, čo sa týka počtu prihlásených organizácií. O prestížnu cenu sa ich uchádzalo až osemdesiatsedem.

„Tešíme sa z toho, že nám čoraz viac neziskových organizácií na Slovensku prejavuje svoju dôveru. Hoci bol výber laureátov veľmi ťažký, som presvedčená, že sa podpora dostáva do tých správnych rúk,“ hodnotí Andrea Cocherová.

Pre každú z troch kategórií bola zriadená nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z praxe, ktorí poznajú prácu každej organizácie, ako aj potreby ľudí, pre ktorých tieto združenia pôsobia.


Kategória vzdelávanie

Cenu Nadácie Orange 2011 za dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania získala Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku. Ocenenie získala za program s názvom Vysoko efektívne učenie – Integrované tematické vyučovanie.

Nominovaný program priamo rieši problém potreby vyššej kvality v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania, modernizáciu spôsobu výučby a prácu s deťmi. Asociácia je lídrom v modernom vzdelávaní na školách aj v práci s učiteľmi.

Projekty v tejto kategórii posudzovali: Iveta Malachovská, členka Správnej rady Nadácie Orange, Boris Strečanský, riaditeľ Centra pre filantropiu, n.o. a Marcela Maslová, výkonná riaditeľka Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní.


Kategória regionálny a komunitný rozvoj

Cenu Nadácie Orange 2011 za dlhodobý prínos v oblasti regionálneho a komunitného rozvoja získala Nezisková organizácia Kultúrne centrum Aktivity. Venuje sa podpore miestnej komunity v Trenčíne a dlhodobo vytvára priestor pre deti i dospelých. Do svojho posledného projektu centrum zahrnulo okrem kultúrnych aktivít aj brazílske ekoworshopy so zahraničnými lektormi.

Víťaza tejto kategórie určila hodnotiaca komisia v zložení: Patrik Herman, šéfredaktor Redakcie publicistiky TV Markíza, Marcel Dávid Zajac z Centra pre filantropiu a Zora Paulíniová, odborná konzultantka a externá spolupracovníčka organizácie Partners for Democratic Change Slovakia.


Kategória sociálna inklúzia

Cenu Nadácie Orange 2011 za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej inklúzie získala Nezisková organizácia Plamienok. Od roku 2003 poskytuje bezplatnú starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom. Venuje sa nielen deťom, ale aj ich rodinám, či tým, ktorí o svoje dieťa prišli.

Trojčlennú hodnotiacu komisiu v tejto kategórii tvorili Andrej Kiska, člen Správnej rady Nadácie Orange a zakladateľ Neziskovej organizácie Dobrý anjel, Erika Škultétyová z Centra pre filantropiu a Miroslav Cangár, hlavný štátny radca MPSVR SR, kde participuje na príprave procesu deinštitucionalizácie poskytovania sociálnych služieb.

Nadácia Orange odmenila nielen troch laureátov Ceny Nadácie Orange, z ktorých každý získal finančnú podporu vo výške 10 000 eur. Z pätice nominovaných v rámci každej kategórie ocenila aj ďalšie dve neziskové organizácie. Pre víťazov na druhom a treťom mieste vyčlenila odmenu 5 000 EUR a 2 000 EUR.
Stali sa nimi tieto neziskové organizácie:

Kategória vzdelávania
2. miesto – Združenie Maxa Reinhardta, 3. miesto – Slovenská debatná asociácia

Kategória regionálny a komunitný rozvoj
2. miesto – Občianske združenie Kruh, 3. miesto – Klub mládežníckych športov

Kategória sociálna inklúzia
2. miesto – Občianske združenie Návrat, 3. miesto – Občianske združenie Dlaň

Spolu s významnou motiváciou do ďalšej práce si laureáti Ceny Nadácie Orange odniesli aj originálny výtvarný artefakt. Jeho autorom je umelec Matej Gavula, ktorý je pedagógom na VŠVÚ v Bratislave. Pri tvorbe sa inšpiroval symbolom cesty, ktorú reprezentuje bronzový pás tvarovaný do kruhu.

Každý kúsok ceny je ručnou prácou a každý odliatok je tvarovo jedinečným, neopakovateľným originálom, tak ako boli aj nominované projekty.

Na odovzdávaní ocenenia pre ľudí pôsobiacich v mimovládnom sektore sa zúčastnili aj známe osobnosti, ktorým je blízka myšlienka pomoci druhým. Medzi zúčastnenými boli aj Adriana Kmotríková, Katarína Brychtová, Jaro Bekr, Bibiana Ondrejková, Zuzana Vačková či Anna Ghannamová. Jedinečným večerom všetkých sprevádzala Vera Wisterová. Počas programu vystúpila aj Jana Kirschner.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Štatistika

 
Aktuálne máme 132 hosťov prítomný

Počasie

 

Najdete nás aj tu:

 

Slowo.sk na facebook.com

Slowo.sk na Twitter.com


0.017 s.