práve ste tu : doma Politika Radičovej vláda odpovedá lekárom trestom

Radičovej vláda odpovedá lekárom trestom

Napísať e-mail Vytlačiť PDF

BRATISLAVA 19. decembra (WEBNOVINY) – Vláda bude mať od apríla budúceho roka právo rozhodnúť o ukončení štrajku zdravotníckych pracovníkov, ak je pre ich štrajk ohrozená ochrana života a zdravia ľudí.

Takéto oprávnenie by mala dostať na základe novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes schválili ministri.

Rozhodnutie kabinetu o ukončení štrajku sa bude zverejňovať v Zbierke zákonov SR. Ako po zasadnutí vlády uviedol minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, cieľom nie ja strašiť zdravotníkov. "Je to zabezpečenie nás všetkých,“ vyhlásil.

Podľa navrhovanej novely zákona zároveň budú musieť zdravotnícki pracovníci počas krízovej situácie vykonať povinnosti uložené príslušnými orgánmi na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Porušenie tejto povinnosti bude posudzovať Ministerstvo zdravotníctva SR, pričom sankciou bude aj zrušenie registrácie príslušnou komorou," uvádza rezort zdravotníctva.

V takomto prípade pritom bude môcť zdravotnícky pracovník požiadať o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí desiatich rokov od zrušenia registrácie. Zdravotníkom budú hroziť aj pokuty až do 3 300 eur.
Hrozba väzenia

Za porušenie povinností počas krízovej situácie by mal v budúcnosti hroziť trest pobytu za mrežami. Túto sankciu prináša novela Trestného zákona, ktorú dnes s pripomienkami schválila vláda. Premiérka Iveta Radičová už minulý týždeň avizovala sprísnenie legislatívy ako reakciu na udalosti počas nedávneho núdzového stavu v niektorých nemocniciach. Predkladatelia návrhu považujú túto zmenu predovšetkým za preventívny prostriedok.

Účelom návrhu úpravy Trestného zákona je vytvoriť právny mechanizmus trestnej sankcie za porušenie povinností uložených v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu podľa príslušného ústavného zákona.

„Stav, keď niet sankčného mechanizmu, ktorý by normami trestného práva riešil porušovanie povinností ukladaných opatreniami na obranu a zachovanie bezpečnosti štátu za krízovej situácie, nie je žiaduci,“ uviedli autori zákona z ministerstva spravodlivosti.

Nové navrhované ustanovenie Trestného zákona znie: „Kto za krízovej situácie odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

Ak spáchaním tohto skutku spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo sa ho dopustí závažnejším spôsobom konania, bude mu hroziť trest dva roky až päť rokov za mrežami.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Štatistika

 
Aktuálne máme 138 hosťov prítomný

Počasie

 

Najdete nás aj tu:

 

Slowo.sk na facebook.com

Slowo.sk na Twitter.com


0.012 s.