Konferencia European Utility Conference vo Viedni

Vytlačiť

VIEDEŇ/BRATISLAVA 18. apríla (WBN/PR) - Po úspechu Svetového kongresu vodného hospodárstva vo Viedni pred piatymi rokmi, sa 18. až 20. apríla stane susedná metropola dejiskom ďalšej významnej medzinárodnej konferencie venovanej vodnému hospodárstvu v celosvetovom kontexte – European Utility Conference. Témami stretnutia zahraničných i domácich expertov vodného hospodárstva budú manažment, infraštruktúra, výmena skúseností, know-how v oblasti rizikového a krízového hospodárstva a optimálne riadenie vodárenských podnikov.
Nedávny vývoj udalostí ako cunami v Japonsku alebo vodná kríza na Cypre budú predmetom diskusií, ako aj bezpečnostné parametre pre kolobeh vody, úloha verejných poskytovateľov z ekonomického a politického hľadiska, či vzťahy so zákazníkmi a komunikácia v riadení podnikov verejných služieb v súčasnej ekonomickej situácii.
Medzi renomovanými expertmi na vodné hospodárstvo sa predstavia s prednáškami napríklad Gerard Payen, Helena Alegre, Josef Klinger, Regina Sommer, Roman Neunteufel. Konferencia prinesie prednašky z 18 krajín sveta, medzi nimi prezentácie z Japonska, Singapuru, USA, Kene a početných európskych vodohospodárskych podnikov a organizácií. Organizátorom medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v hoteli Park Royal Palace Vienna, je IWA (International Water Association). Podrobný program na www.euc2012vienna.at.