Viac peňazí na nájomné byty od štátu zrejme nepôjde

Vytlačiť

BRATISLAVA 19. apríla (WEBNOVINY) - Štát neplánuje dávať omnoho viac peňazí na podporu výstavby nájomného bývania.

Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Františka Palka je však potrebné vytvoriť také podmienky, aby mal u nás tento zaostávajúci spôsob bývania oveľa významnejšie postavenie.

Ako ďalej Palko povedal vo štvrtok po stretnutí s vedením Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), obce, mestá, ale aj stavebné firmy a finančné inštitúcie by mali zohrávať väčšiu úlohu v tejto oblasti.

"To, čo je u nás problém, je otázka nájomného bývania. V porovnaní s inými krajinami máme veľmi málo takýchto bytov, čo je veľmi nepriaznivé najmä z hľadiska mobility pracovnej sily. Preto chceme, aby nájomné bývanie bola oveľa vážnejšia téma ako doposiaľ," informoval Palko.

Nájomné sociálne byty by podľa neho mali byť vo vlastníctve obcí a miest, pričom štát by poskytoval dotácie a nastavil dobré legislatívne podmienky. Dodal, že na výstavbe nájomných bytov by sa mal aktívnejšie zúčastňovať aj privátny sektor.

Podľa neho treba zároveň rozlišovať sociálne a trhové nájomné bývanie.

Vzhľadom na napätú situáciu vo verejných financiách Palko neočakáva, že ŠFRB získa od štátu viac prostriedkov vo svojom rozpočte. "Budeme mať záujem na tom, aby bytová politika zohrávala dôležitú úlohu," dodal.

Ministerstvo dopravy a výstavby v súčasnosti pripravuje zmeny týkajúce sa bytovej politiky a stavebného zákona, konkrétne návrhy plánuje predstaviť neskôr. Nový stavebný zákon by mal podľa štátneho tajomníka zjednodušiť stavebné konanie.

To by pritom malo mať regulačnú úlohu a malo by byť jednoznačné pre štát aj jeho účastníkov. Opatrenia proti čiernym stavbám majú mať v zákone dôležitú úlohu.