práve ste tu : Ekonomika Firmy 30 nominácií v druhom kole hodnotenia Via Bona Slovakia

30 nominácií v druhom kole hodnotenia Via Bona Slovakia

Napísať e-mail Vytlačiť PDF

BRATISLAVA 14. marca (WBN/PR) - Nadácia Pontis dnes zverejnila výsledky prvého kola hodnotenia nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010. V aktuálnom 11. ročníku ocenenia porota hodnotila 75 nominácií v deviatich kategóriách. Do druhého kola hodnotenia postúpilo 30 nominácií. Víťaza každej kategórie určí hodnotiaca komisia na druhom skupinovom hodnotení koncom marca. O víťazovi desiatej kategórie, Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku, rozhodne Nadácia Pontis. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční 14. apríla 2011 v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava.

Zoznam nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010 postupujúcich do 2. kola hodnotenia (Shortlist)

HLAVNÉ CENY

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu
• Orange Slovensko, a.s.
• PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
• Slovak Telekom, a.s.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania
• ABB, s.r.o.
• Communication House, s.r.o.
• I. TRAN., s.r.o.
• Martinus.sk, s.r.o.
• Nera Networks, s.r.o.

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia
• ENVI-PAK, a.s. za projekt Priama podpora separovaného zberu vo viac než 800 mestách a obciach na Slovensku.
• KOSIT, a.s. za spopularizovanie a rozširovanie separovaného zberu v domácnostiach.
• UniCredit Bank Slovakia, a.s. za projekt Aj „červená“ môže byť „zelenou“ na úsporu energií, zníženie emisií a spotreby papiera v spoločnosti, zvýšenie motivácie zamestnancov k ekologickému správaniu a financovanie ekologických projektov.

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie
• GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. za zavedenie protikorupčných opatrí do interných procesov firmy.

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom
• Embraco Slovakia, s.r.o. za podporu zamestnancov počas povodní na Spiši.
• ORION NOVA, s.r.o. za projekt Podporované zamestnávanie pre odchovancov detského domova Dom na polceste vo Veľkom Slavkove.
• SLOVNAFT, a.s. za projekt STEP, v ktorom spoločnosť poskytuje zamestnancom lekárske prehliadky, športové aktivity a zdravé stravovanie.

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu
• SLOVDEKRA, s.r.o. za bezplatné poskytovanie kontrol STK pre zdravotne postihnutých občanov.
• Tatra banka, a.s. za projekt Hovoriace bankomaty pre nevidiacich.

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu
• Embraco Slovakia, s.r.o. za zlepšovanie štandardu novorodeneckého oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.
• Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. za podporu inovatívnych foriem vzdelávania o etike v podnikaní a zodpovednom podnikaní.
• Kinstellar, s.r.o. za partnerstvo s klubom Kaspian. Klub sa venuje deťom a mladým, ktorí trávia svoj voľný čas v uliciach Petržalky.
• Slovenské elektrárne, a.s. za podporu nocľahárne Sv. Vincenta De Paul pre ľudí bez domova.
• SLOVNAFT, a.s. za podporu vzdelávania a rozvoj talentu detí netradičnými metódami, založenými na rozvoji kritického myslenia u žiakov.

Cena za odvahu podporiť náročnú tému
• ANASOFT APR, s.r.o za podporu talentovaných detí zážitkovou formou.
• Creative Department, s.r.o. za bezplatnú prípravu reklamnej kampane Staroba sa nás týka.
• Johnson&Johnson Slovakia, s.r.o. za podporu vzdelávania odborníkov pracujúcich s umierajúcimi s pozostalými.
• Orange Slovensko, a.s. za podporu vzdelávania nadaných rómskych detí prostredníctvom tútorskeho programu Veľký brat/Veľká sestra.

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktiví
• Deloitte Slovensko, s.r.o. za zapájanie zamestnancov do finančných zbierok, revitalizácie Horského parku v Bratislave, darovania krvi a ďalších dobrovoľníckych aktivít.
• RWE IT Slovakia s.r.o. za zmenu charakteru teambuildingových aktivít zo športového dňa na dobrovoľnícky deň v prospech neziskových aktivít.
• Východoslovenská energetika a.s. za dobrovoľnícke programy ako načítanie rozprávok pre nevidiace deti, darovanie krvi a ďalších dobrovoľníckych aktivít.
• Whirlpool Slovakia, s.r.o. za angažovanosť zamestnancov pri dostavbe domova pre ľudí s autizmom, výsadbu 4 000 stromčekov a zorganizovanie finančných zbierok.

Úplné informácie o pravidlách účasti v súťaži o ocenenie a o hodnotiacom procese Via Bona Slovakia 2010 sú uvedené v Štatúte, ktorý je dostupný na www.viabona.sk/statut. Víťazov cien Via Bona Slovakia 2010 vyhlási Nadácia Pontis na slávnostnom gala večere 14. apríla 2011.

Generálnym partnerom 11. ročníka ocenenia je spoločnosť VÚB banka, a.s. Partnermi sú Západoslovenská energetika, a.s. a DLA Piper. Mediálnymi partnermi sú: portál Euractiv.sk, magazín Forbes, mesačník IN STORE Slovakia, tlačová agentúra SITA, mesačník Stratégie, týždenník TREND, portál Webnoviny.sk a portál Zodpovednepodnikanie.sk. Partnermi gala večera sú Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestské divadlo DPOH a Mesto Bratislava. Podujatie Via Bona Slovakia 2010 sa koná v rámci projektu ReSMEs, ktorý podporila Európska komisia. Za realizáciu projektu je zodpovedný výhradne organizátor - Nadácia Pontis.

Nadácia Pontis (www.nadaciapontis.sk)
Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Štatistika

 
Aktuálne máme 215 hosťov prítomný

Počasie

 

Najdete nás aj tu:

 

Slowo.sk na facebook.com

Slowo.sk na Twitter.com


0.013 s.