Krajský súd vyhovel v železničnom tendri TSS Grade

Vytlačiť

BRATISLAVA 28. septembra (WEBNOVINY) - Krajský súd (KS) v Bratislave ako nezákonné zrušil rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) z 15. decembra, ktorým úrad zamietol námietky spoločnosti TSS Grade, a.s. v rámci obstarávania na modernizáciu 12-kilometrovej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá. Ako agentúru SITA informoval hovorca súdu Pavol Adamčiak, napadnuté rozhodnutie ÚVO vrátil úradu na ďalšie konanie.

"Podľa senátu KS v Bratislave je dôvodom zrušenia rozhodnutia nezákonný postup komisie obstarávateľa v procese vyhodnocovania ponúk, nakoľko komisia postupovala v rozpore so zásadou transparentnosti, ktorá je základnou zásadou verejného obstarávania. Podľa senátu takéto porušenie zákona mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania," uviedol Adamčiak. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, účastníci konania môžu podať odvolanie v zákonnej lehote 15 dní od doručenia rozsudku. O prípadnom odvolaní bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Spoločnosť TSS Grade mala výhrady voči vyhodnoteniu ponúk v tendri, keďže napríklad ŽSR ako obstarávateľ neuviedli presnú identifikáciu úspešného uchádzača, spoločnosti Skanska. Úrad pre verejné obstarávanie tvrdil, že to nemalo vplyv na vyhodnotenie ponúk a nedostatok bol napravený.

Stredajšie rozhodnutie súdu vrátilo do tendra firmu s najnižšou cenovou ponukou, reagovala hovorkyňa TSS Grade Michaela Kroková. "Očakávame, že sa nadobudnutím právoplatnosti rozsudku nanovo transparentne vyhodnotia predložené cenové ponuky tak, aby mohla byť rekonštrukcia železničnej trate kvalitne a včas dokončená," uviedla Kroková.

ŽSR vyhlásili tender na modernizáciu 12-kilometrovej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá koncom roka 2009, ponuky štyroch skupín uchádzačov boli otvorené v marci 2010. Skanska navrhla za vykonanie prác najnižšiu cenu, a to 201 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, TSS Grade ponúkla druhú najlacnejšiu ponuku vo výške 245 mil. eur. Pôvodná predpokladaná cena za vykonanie prác bola vyše 296 mil. eur. Ďalšie dve konzorciá predložili vyššie ceny, a to 263 mil. eur a 279 mil. eur. Stavebné práce majú byť spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava a trvať majú tri roky a štyri mesiace. Ide o plánovanú tretiu etapu prác v rámci modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov v dĺžke okolo 59 kilometrov. Prvá, druhá, ako aj štvrtá a piata etapa prác na tejto trati už trvajú.