Kabinet kuriozít v SNG

Vytlačiť

BRATISLAVA 14. marca (WBN/PR) - Slovenská národná galéria Vás srdečne pozýva do Kabinetu starého umenia, kde bude od 15. marca 2011 sprístupnená výstava v kurátorskej koncepcii Nade Kančevovej:

Kabinet kuriozít

Radi Vám pripomíname, že v minulom roku sme do výstavného programu uviedli dva nové priestory – Kabinet umenia 20. storočia+ a Kabinet Starého umenia, v rámci ktorých vystavujeme v pravidelných intervaloch najzaujímavejšie diela zo zbierok našej galérie z rôznych tematických či časových okruhov. Vytvorením tohto výstavného formátu by sme chceli dopriať návštevníkom SNG pestrejší program a zároveň častejšie vystavovať a interpretovať galerijné zbierky (ich najväčšie skvosty), pretože práve kurátorská práca s nimi je jednou z najpodstatnejších činností galérie.

Kabinet kuriozít je metaforou historického „Wunderkabinetu“, ktorý sme sa pokúsili naplniť novými obsahmi. Široká škála „kuriozít“ z depozitárov Slovenskej národnej galérie je tu – podobne ako
v historických kabinetných zbierkach – prezentovaná na základe asociácií, vzájomných korešpondencií a kontrastov (nie však podľa mena autora, obdobia vzniku či umeleckého programu). Takouto formou prezentácie chceme upriamiť návštevníkovu pozornosť predovšetkým na metaforickú silu vystavených objektov a umožniť mu hľadať medzi nimi nové väzby a ďalšie možné asociácie a významy. Na výstave zároveň po prvýkrát predstavujeme novú akvizíciu – inštaláciu Aucájder od Otisa Lauberta, ktorého tvorba poukazuje na úzke prepojenie so svetom kurióznych objektov.

Výstava bude sprístupnená do 17. júla 2011
Vodné kasárne, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava