ÚVZ: Odporúča nepoužívať niektoré bieliace pásiky

Vytlačiť

BRATISLAVA 14. októbra (WEBNOVINY) - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov - viacerých bieliacich pásikov na zuby, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia.

Je v nich prekročená koncentrácia peroxidu vodíka. Upozornenie sa vzťahuje na štyri výrobky.

Prvým je CREST 3D WHITE WHITESTRIPS GENTLE ROUTINE, ktorý obsahuje 28 bieliacich pásikov.

Tento výrobok pochádza z USA a hlásenie sa vzťahuje na výrobné dávky (L) 1061BT2 MR/2013, (L) 1019BT2, JA /2013 s čiarovým kódom: 0 3700026485 9. Výrobok obsahuje 5,4 percenta peroxidu vodíka.

Druhým je výrobok Crest 3D WHITE WHITESTRIPS STAIN SHIELD 5 MINUTE Touch, ktorý tiež obsahuje 28 bieliacich pásikov a pochádza od rovnakého výrobcu. V tomto prípade ide o výrobnú dávku: (L) 1025BT 2 SE/2012 s čiarovým kódom: 0 37000 26446 0. Výrobok obsahuje 7,8 percenta peroxidu vodíka.

Tretie hlásenie platí pre Crest 3D WHITE WHITESTRIPS VIVID VISIBLY WHITENS TEETH GUARANTEED, ktorý obsahuje 10 bieliacich pásikov z výrobnej dávky: (L) 9336BT4 DE/2012 s čiarovým kódom: 0 3700026483 5. Výrobok obsahuje 2,2 percenta peroxidu vodíka.

Štvrtým výrobkom je Crest – Daily Whitening Multicare + tartar protection, ktorý obsahuje 37 bieliacich pásikov z výrobnej dávky: (L) 8018BT31 JA/2013. Výrobok obsahuje 3,74 percenta peroxidu vodíka.

"Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča spotrebiteľom, aby predmetné výrobky nepoužívali," uvádza sa v stanovisku hlavného hygienika Slovenskej republiky Gabriela Šimka.

V uvedených výrobkoch je prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka, čo je v rozpore so Zoznamom látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené. Pre kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny je povolená koncentrácia peroxidu vodíka 0,1 percenta. Výrobky sa predávali prostredníctvom internetových obchodov (www.bieliace-pasiky.sk a www.ziarivyusmev.sk).

Na základe výsledkov laboratórnych skúšok bol distribútorom podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložený zákaz uvádzania predmetných výrobkov do obehu.