Šéfka okresného súdu podala trestné oznámenie

Vytlačiť

Foto: channel4.com
BRATISLAVA 15. júla - Predsedníčka Okresného súdu Bratislava 1 Helena Kožíková podala na prokuratúre trestné oznámenie súvisiace s postupmi bývalej podpredsedníčky súdu T. R. - K. v jednom prípade. Podľa hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka z oznámenia vyplýva, že sudkyňa nesprávne postupovala, keď odmietla prijatie návrhov na vydanie 1 151 platobných rozkazov z 31. marca 2006. Tie odovzdala na dvoch nosičoch dát DVD spolu so zaručeným elektronickým podpisom spoločnosť Lawyer Partners. Spoločnosť mala spor so Slovenským rozhlasom, pre ktorý v minulosti vymáhala koncesionárske poplatky. Neuvážený, nesprávny a legislatíve odporujúci mal byť podľa Kožíkovej aj postup vedenia súdu vo veci odmietnutia ďalších návrhov na vydanie 3 814 platobných

Podľa terajšej predsedníčky súdu Kožíkovej bolo povinnosťou súdu elektronicky podané návrhy riadne zaevidovať po ich prepísaní do písomnej podoby a vyrubiť poplatok 16,50 eur za každý kus. Za všetkých 4 965 podaní to predstavovalo poplatok 81 922,50 eur. Zákonná lehota na vyrubenie poplatku však uplynula dňom 31. decembra 2009, čo znamená, že ho už nemožno vyrubiť, hoci súd o všetkých návrhoch musí konať.

Bývalá podpredsedníčka OS Bratislava 1 v zastúpení predsedu tohto súdu však údajne listom z 18. apríla 2006 oznámila právnemu zástupcovi Lawyer Partners, že jeho sprievodný list k jeho návrhom z 31. marca 2006 nie je možné klasifikovať ako podanie vo veci samej a registratúrny denník nariadila uložiť do archívu. Ako sa uvádza v informácii predsedníčky Kožíkovej, tým "bolo znemožnené a.s. Lawyer Partners domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a porušené jeho právo na spravodlivý súdny proces - s následnou škodou pre SR v sume 18 991 eur".

Právny zástupca Lawyer Partners doručil súdu 24. júla 2006 podanie označené ako "sprievodný list k návrhu", na základe ktorého podáva "žaloby na vydanie platobných rozkazov vrátane príloh". Urobil to elektronickými prostriedkami na šiestich nosičoch dát DVD so zaručeným elektronickým podpisom a s výzvou, aby súd konal, lebo odmietnutie tohto konania bude znamenať porušenie základného práva dotknutej strany domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a bolo by porušené jeho právo na spravodlivý súdny proces - s následnou škodou pre SR v sume 62 931 eur.

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu sa síce nevyjadruje k obsahu podaného trestného oznámenia, pretože nemá o prípade žiadne informácie, ale má výhrady k spôsobu, ako sa o tom sudkyňa T.R. - K. dozvedela. "Považujeme za neprípustný a krajne neetický taký postup voči sudcom, kedy sa z médií dozvedia o tak závažných skutočnostiach, že súdni funkcionári podali voči nim, alebo v súvislosti s ich rozhodovaním, návrh na začatie disciplinárneho konania alebo trestného stíhania," uviedla hovorkyňa iniciatívy Katarína Javorčíková a dodala, že "sudcovia by mali mať v každom prípade právo, aby takéto návrhy boli s nimi vopred prejednané a aby mali možnosť už v štádiu podozrenia účinne sa brániť". Takým postupom voči sudcom, ako v prípade sudkyne T. R. - K., dochádza podľa iniciatívy "k verejnej škandalizácii osôb sudcov, ktorá je dlhodobo spájaná s ich menom a znižuje ich vážnosť a dôveryhodnosť nielen vo verejnosti, ale najmä v ich rozhodovacej činnosti v konkrétnych súdnych veciach".

Proti takýmto postupom vyjadrujú zásadný nesúhlas a budú sa snažiť legislatívne presadiť zásadu povinného prerokovania každého podozrenia z trestného alebo disciplinárneho previnenia so sudcom s tým, že jeho vyjadrenie bude súčasťou disciplinárneho alebo trestného oznámenia.

SITA
Zdroj ©WEBNOVINY