práve ste tu : doma Médiá Kto bude dramatickým autorom roka 2011?

Kto bude dramatickým autorom roka 2011?

Napísať e-mail Vytlačiť PDF

BRATISLAVA 8. decembra - Divadelný ústav Bratislava vyhlasuje dvanásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku – s názvom DRÁMA 2011. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách. Uzávierka súťaže je 31. januára 2012.

Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 €.
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční počas záverečného ceremoniálu 8. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA dňa 19. mája 2012 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.
Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý udeľuje špeciálnu cenu, a to rozhlasové naštudovanie vybraného textu v Rádiu Devín v roku 2012. Cena Rozhlasu a televízie Slovenska je nezávislá od rozhodnutia poroty DRÁMA 2011.
Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2011 a na internetovej stránke Divadelného ústavu Bratislava.

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Na texte nie je uvedené meno autora.
Text zaslaný do súťaže DRÁMA 2011 nemôže byť do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovaný, inscenovaný a ani inak prezentovaný.
Text nemôže byť dramatizáciou alebo rozhlasovou hrou.
Texty prijaté do súťaže sa nevracajú. V zalepenej obálke priloží autor prihlášku spolu s podpísaným vyhlásením o oboznámení sa so štatútom súťaže.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jedným vyhotovením textu na CD nosiči a zalepenou obálkou s prihláškou, spolu s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 € na bankový účet vyhlasovateľa súťaže, zašle autor na adresu:

Adresa:
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2011“

Bankový účet vyhlasovateľa:
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071011/8180

Štatút súťaže a prihlášku nájdete na www.theatre.sk

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Štatistika

 
Aktuálne máme 139 hosťov prítomný

Počasie

 

Najdete nás aj tu:

 

Slowo.sk na facebook.com

Slowo.sk na Twitter.com


0.009 s.